Dla miasta - Stowarzyszenie


Jesteś na: Strona główna / O nas / Radni w VII kadecji / Wojciech Glinka - okręg nr 3

Wojciech Glinka - okręg nr 3

Wojciech Glinka

Wojciech Glinka

Okręg 3

Mam 51 lat, jestem emerytowanym policjantem, od 1990 roku wraz z żoną i trojgiem dzieci mieszkam w Józefowie. Tu przeżyłem najlepsze lata swego życia i czuję się z tym miastem związany zawodowo, rodzinnie i społecznie.

Studia zawodowe odbyłem w Wyższej Szkole Oficerskiej Policji w Szczytnie na kierunku Administracji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a następnie na Wydziale Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej ukończyłem politologię w zakresie społeczno-samorządowym. W 1989 roku rozpocząłem pracę zawodową w Komisariacie Policji w Józefowie, gdzie w latach 1998-2005 pełniłem funkcję Komendanta, a  następnie kierowałem pracą Wydziału Prewencji  Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Po odejściu na emeryturę od 2011 roku pełnię funkcję Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak również współpracuję z wieloma instytucjami rządowymi i pozarządowymi, działającymi na rzecz profilaktyki w zakresie uzależnień, pomocy ofiarom przestępstw i przemocy. Jako rodzic i mieszkaniec Józefowa z ogromną satysfakcją przez okres 10 lat wspierałem społecznie działalność chóru „Rubikon”, który funkcjonował w Miejskim Ośrodku Kultury. Swój wolny czas poświęcam rodzinie oraz pracy społecznej w Stowarzyszeniu „ Forum Chrześcijańskie” i Stowarzyszeniu „Dla Miasta”

Kandyduję z KW „Dla Miasta” gdyż uważam, że tylko współpraca i rzeczowa dyskusja pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój naszego Miasta.

Przez wiele lat starałem się sumiennie pracować na rzecz naszego miasta i dlatego w nowej Radzie Miasta, jeśli obdarzycie mnie Państwo zaufaniem, chciałbym wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie z pożytkiem dla naszej społeczności - zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa publicznego, pomocy osobą starszym i osobom
w trudnej sytuacji życiowej.

W samorządzie ważne jest zarządzanie naszym wspólnym mieniem w sposób uczciwy i gospodarny.

Za sprawy ważne, którym należy poświęcić uwagę w Okręgu Wyborczym nr 3 i całym naszym mieście uważam:

 1. Podjęcie starań o wydzielenie części środków z budżetu miasta na tzw. budżet obywatelski, gdzie mieszkańcy w głosowaniu bezpośrednim zdecydują na co będą przeznaczone środki.
 2. Po wybudowaniu nowej linii energetycznej na ul. Leśnej wykonanie nowych chodników i nawierzchni jezdni.
 3. Rozważenie kwestii zainstalowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Leśnej z ul. 3 Maja.
 4. Dodatkowe oświetlenie przejść dla pieszych na ul. Piłsudskiego przy ul. Wyszyńskiego i ul. Polnej.
 5. Przyjrzenie się pracy służb odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo (Straż Miejska, Policja i inne służby) oraz współpraca z nimi.
 6. Poprawa warunków mieszkaniowych dla rodzin w trudnych warunkach mieszkaniowych poprzez dalsze wspieranie budownictwa komunalnego i TBS
 7. Wsparcie dla budowy nowej oczyszczalni ścieków.
 8. Racjonalny i zgodny z oczekiwaniami społecznymi rozwój centrum miasta.
 9. Podjęcie starań o przywrócenie komunikacji z Warszawą w godzinach nocnych.
 10. Remont i modernizacja placu zabaw przy ul. Parkowej.
 11. Modernizacja oświetlenia ul. Ogrodowej i ewentualnie budowa chodnika po akceptacji mieszkańców.
 12. Remont i adaptacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 2, jako miejsca spotkań dla Związku Emerytów i Rencistów, Towarzystwa Przyjaciół Józefowa i innych organizacji.
 13. Podejmowanie działań na rzecz organizowania zajęć dla osób starszych i wykluczonych zawodowo.
 14. Wspieranie działań profilaktycznych na rzecz organizacji zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży.
Zdaję sobie sprawę, że nie przedstawiłem w tym miejscu wszystkich spraw ważnych do rozwiązania, ale dzięki Państwu i Państwa uwagom, spostrzeżeniom, wnioskom i rekomendacjom, na pewno uda mi się tę listę wypełnić w sposób wyczerpujący.

Dlatego, jeśli Państwo uważacie, że jestem osobą godną zaufania, a moje propozycje są ważne i wartościowe dla środowiska lokalnego, to oddajcie swój głos na mnie, a  dołożę wszelkich starań, by nie zawieść Państwa zaufania.

Wojciech Glinka


Okręg wyborczy 3


Stowarzyszenie "Dla Miasta"
info

dla miasta - komitet wyborczy