Dla miasta - Stowarzyszenie


Więcej światła

 Więcej światła


• Dzięki projektowi SOWA, za kwotę ponad 2 mln zł, oświetlenie uliczne jest wymieniane na nowoczesne, ekonomiczne i ekologiczne lampy ledowe. Doświetlane są przejśćia dla pieszych. Jest bezpieczniej i taniej.
Stowarzyszenie "Dla Miasta"
info

dla miasta - komitet wyborczy