Dla miasta - Stowarzyszenie


Jesteś na: Strona główna / O nas / Radni w VII kadecji / Ula Zielińska - okręg nr 5

Ula Zielińska - okręg nr 5

Urszula Zielińska

Okręg 5

Szanowni Państwo,
Mija VI kadencja Rady Miasta i kolejne lata dynamicznego rozwoju Józefowa. Po raz kolejny, dzięki Państwa zaufaniu, mogłam wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe i wiedzę w pracy Rady Miasta, reprezentując interesy mieszkańców mojego okręgu wyborczego i przyczyniając się do rozwoju całego miasta.

W VI kadencji Rady Miasta byłam Przewodniczącą Komisji Mieszkaniowej. Praca w samorządzie wymaga profesjonalizmu, sprawnego działania i doświadczenia. Aby wykorzystać do maksimum szanse inwestycyjne jaką stwarzają środki unijne nie ma czasu na naukę czy polityczne przepychanki w Radzie Miasta.
Doświadczenie w pracy samorządowej zdobyłam dzięki długotrwałej praktyce i wykształceniu a przede wszystkim dzięki zaufaniu jakim zostałam obdarzona przez Państwa.

Mijająca kadencja charakteryzowała się wytężoną pracą, która polegała na sprawnej, jak najmniej uciążliwej dla mieszkańców, realizacji II projektu rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, projektu wartego ponad 105 mln zł. Zachowując stabilność finansów Miasta z własnych środków wykonywano pozostałe inwestycje. Powstały nowe ronda i parkingi przy stacjach kolejowych, nowe nakładki jezdni, chodniki, remontuje się drogi (choć jeszcze nie na taką skalę jakiej chcielibyśmy), doposażono Zakład Oczyszczania w sprzęt ułatwiający sprawne utrzymanie miejskiej infrastruktury w ładzie i porządku. Gruntowny remont przeszła sala widowiskowa MOK i budynek B Urzędu Miasta.

Kolejne inwestycje to budowa sieci teleinformatycznej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Józefowa.
Dla naszych dzieci zbudowaliśmy piękne place zabaw, które sukcesywnie są doposażane oraz siłownie „pod chmurką” w miejscach dostępnych dla wszystkich mieszkańców.
Trwa realizacja modernizacji oświetlenia ulicznego (projekt Sowa) na kwotę 1 633000 zł‚ dofinansowana
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Ważną inwestycją jest oddanie do użytku budynku komunalnego na 30 mieszkań przy ul. Rejtana. Trwają prace przy budowie w centrum, obok Miejskiego Ośrodka Kultury, miejsca spotkań mieszkańców, imprez plenerowych i rekreacji.
Mamy do rozwiązania jeszcze wiele spraw: kontynuację rozbudowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i – przede wszystkim - stworzenie dobrych warunków lokalowych dla naszych dzieci w samorządowych szkołach podstawowych. Trzeba rozstrzygnąć czy rozbudowujemy szkoły podstawowe na ul. Mickiewicza i Granicznej, czy też mobilizujemy siły i środki do budowy trzeciej szkoły podstawowej.
W okręgu Nr 5, z którego kandyduję, w obecnej kadencji doprowadzono wodę w ulicy Parkingowej,pozyskano także środki na wykonanie kanalizacji w tej ulicy.
Z uwagi na brak wykonawców na wykonanie kanalizacji,  kolejny przetarg odbędzie się w grudniu tego roku
a środki finansowe przeznaczone na realizację  zadania  przesunięte zostaną na 2015r.
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie chodnika  na całej długości ul .Długiej, tj. od ICSiR do ul. Piłsudskiego
i niebawem wykonawca przystąpi do realizacji tego zadania.
W następnej kadencji dalej dołożę wszelkich starań nad dalszym rozwojem naszego okręgu, aby tu również wykonywano kolejne inwestycje.

Jestem józefowianką od pokoleń. Tu się urodziłam, tu mieszka moja rodzina, tu wychowałam moich synów.
Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego - - wydział Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego
i Rozwoju Lokalnego, mam uprawnienia budowlane, licencje zarządcy nieruchomości, ukończyłam również Studium Prawno- Samorządowe organizowane przez Polską Akademie Nauk. Pracuję jako zastępca dyrektora
w józefowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego.
Doniosłość problemów rozstrzyganych obecnie przez samorządy wymaga działania ludzi rozważnych, doświadczonych, obdarzonych społecznym zaufaniem. VII kadencja Rady Miasta będzie bardzo pracowita, jeśli chcemy dobrze wykorzystać szansę na skorzystanie z ostatniej transzy tak dużych pieniędzy unijnych jaką dla Polski przeznaczono.

Jeśli Państwo obdarzycie mnie ponownie swoim zaufaniem to zapewniam, że nie zwolnię tempa pracy
i dobrze będę reprezentowała interesy mieszkańców mojego okręgu wyborczego.
Urszula Zielińska

Okręg wyborczy 5Stowarzyszenie "Dla Miasta"
info

dla miasta - komitet wyborczy