Dla miasta - Stowarzyszenie


Jesteś na: Strona główna / Program

PROGRAM WYBORCZY KOMITETU WYBORCZEGO DLA MIASTA

Program Rozwoju Miasta Józefów 

 

Wybory to czas odpowiedzialnych decyzji zarówno dla nas - składających obietnice, jak i dla Państwa - dokonujących swoich wyborów. To także czas prezentacji programów i wizji rozwoju Józefowa na kolejne lata.
Chcemy przedstawić Państwu nasze zamierzenia na lata 2014-2018.
Postawiliśmy przed sobą trzy cele priorytetowe:
 • Pierwszy - poprawa warunków edukacji dzieci w szkołach podstawowych. Niezbędne są nowe sale lekcyjne, hale sportowe i boiska.
 • Drugi - poprawa jakości dróg i chodników w mieście.
 • Trzeci - kontynuacja programu rozbudowy sieci kanalizacji i wodociągu. W mijającej kadencji zapewniliśmy dostęp do wody i kanalizacji ponad 90% mieszkańców. Pozostało do zrobienia około 30 km sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i zbudowanie oczyszczalni, dzięki której będziemy płacili mniej za ścieki. Wiemy już jak pozyskać unijne środki na ten cel.

I. Edukacja i wychowania

1. Szkoły
 • W nadchodzącej kadencji rozbudujemy budynek Szkoły Podstawowej nr 2. Powstaną nowe sale lekcyjne z zapleczem oraz sala gimnastyczna. Przygotujemy również do realizacji inwestycję dotyczącą rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1.
 • Zmodernizujemy i wyremontujemy boiska sportowe przy szkołach podstawowych i Gimnazjum nr 1.
 • Wspierać będziemy rozwój uczniowskich klubów sportowych.
2. Przedszkola
 • Wszystkim dzieciom z Józefowa zapewnimy miejsce w przedszkolach, otwierając nowe filie placówek publicznych lub wspierając otwieranie przedszkoli niepublicznych. W 2015 roku program obejmie dzieci czteroletnie, a w latach 2016/2017 trzylatki.

II Polityka społeczna

1. Zdrowie
 • Kontynuując realizację projektu z mijającej kadencji, zapewnimy dzieciom i młodzieży dostęp do opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i unikatowy w skali Mazowsza dostęp do usług stomatologicznych.
 • W ramach finansowanego przez Miasto programu zdrowotnego Józefowianie 50+ zapewnimy środki, na zapewnienie naszym mieszkańcom dostępu do bezpłatnych usług kardiologicznych i okulistycznych oraz bezpłatnych szczepień przeciwko grypie.
2. Mieszkania
 • W kończącej się kadencji przy ul. Rejtana i wyremontowaliśmy stare mieszkania i wybudowaliśmy 30 nowych lokali komunalnych. Będziemy w miarę posiadanych środków remontować i budować nowe mieszkania komunalne.
3. Pomoc społeczna.
 • Od dwóch lat Stowarzyszenie Dla Miasta dostarcza dla najuboższych rodzin z Józefowa żywność. Przez ten okres rozdysponowaliśmy 83 tony artykułów spożywczych i pomogliśmy 200 rodzinom. Akcja będzie kontynuowana w następnej kadencji.
 • Zapewnimy nowy lokal dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, co poprawi wa-runki obsługi mieszkańców.
4. Kultura.
 • Po modernizacji sali widowiskowej i zaplecza Miejskiego Ośrodka Kultury przygotujemy projekt rozbudowy MOK, tak aby w przyszłości wzbogacić ofertę kulturalną.
 • Skwer im. św. Jana Pawła II stanie się przestrzenią artystycznych zdarzeń i aktywności kulturalnej. Miejsce to będzie żyło w rytmie i kształcie wyznaczonym przez Mieszkańców Józefowa przy wykorzystaniu ich energii i kreatywności.
 • W trosce o nasze józefowskie dziedzictwo kulturalne, wyremontujemy zachowany przy ul. Wyszyńskiego 2 Świdermajer i oddamy go do użytkowania miejskim organi-zacjom społecznym.
 • Poprawimy warunki lokalowe Biblioteki Miejskiej przy ul. Skłodowskiej.
 • Wprowadzimy do kalendarza imprez artystycznych, nowe, plenerowe wydarzenie, or-ganizowane w formie pikniku integrującego Mieszkańców. Impreza będzie miała na celu promocję zdrowego trybu życia/produktów regionalnych Mazowsza i będzie połączona z koncertem gwiazdy.
5. Sport i rekreacja.
 • Po rozbudowie boisk, trybun, parkingów, placu zabaw i fitness na Miejskich Terenach Sportowo-Rekreacyjnych przy ul. Żabiej, skoncentrujemy teraz nasze działania na właściwym i zgodnym z interesem Mieszkańców Józefowa wykorzystaniu tego obiektu.
 • Mamy w Józefowie już 11 placów zabaw i 9 siłowni pod chmurką. Będziemy w dalszym ciągu budować nowe tego rodzaju obiekty, skupiając się w szczególności na peryferiach miasta.
 • Pomiędzy mostem drogowym, a mostem starej kolejki zorganizujemy rekreacyjny park z alejkami, boiskiem do siatkówki, ścieżkami rowerowymi i toaletą publiczną.
 • Podejmiemy działania zmierzające do zorganizowaniu nad Świdrem w pobliżu Miejskich Terenów Sportowo-Rekracyjnych przystani kajakowej, terenu do plażowania i parkingu.
 • Kontynuować będziemy program nauki pływania dla dzieci ze szkół józefowskich, zajęcia dla dzieci, młodzieży i emerytów w ramach akcji Lato i Zima w Mieście oraz udział w programie PRO Kobieta 50+.

III. Bezpieczeństwo

 • W miarę posiadanych środków zapewnimy większą ilość patroli policyjnych.
 • W mijającej kadencji, zainstalowano 14 kamery monitoringu miejskiego. Będziemy w dalszym ciągu rozwijać miejski system bezpieczeństwa.
 • Podejmiemy starania, aby na najbardziej niebezpiecznych przejściach dla pieszych na ulica Wiązowska i Nadwiślańska - zamontować przyciskową sygnalizację świetlną.
 • Podobnie jak na ul. Nadwiślańskiej, poprawimy bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych poprzez ich doświetlenie.
 • Przywrócimy nocne autobusowe połączenie z Warszawą.

IV. Infrastruktura

1. Wodociąg i kanalizacja.
 • W nadchodzącej kadencji wybudujemy blisko 30 km sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, przy bardzo korzystnym dofinansowaniu projektu przez Unię Europejską.

2. Oczyszczalnia ścieków.
 • Rozpoczęliśmy projekt zapewniający zmniejszenie kosztów odprowadzania i oczyszczania ścieków dla mieszkańców Józefowa. Planujemy wybudowanie własnej, innowacyjnej i ekologicznej oczyszczalni ścieków. Inwestycja ta pozwoli uniezależnić Józefów od monopolu otwockiej spółki, której rocznie płacimy ponad 5 milionów złotych za oczysz-czenie ścieków. Inwestycja będzie finansowana w znacznym stopniu z funduszy Unii Europejskiej /ponad 13 milionów złotych/. Dzięki wybudowaniu własnej oczyszczalni, miasto zaoszczędzi rocznie około 2.5 miliona złotych, co pozwoli na obniżenie ceny za odbiór ścieków dla mieszkańców o minimum 2.5zł/m³.
3. Drogi
 • W obecnej chwili mamy w Józefowie około 100 km dróg gruntowych, które będziemy sukcesywnie utwardzać nawierzchnią asfaltową. Priorytetem będą te ulice, na których jest już infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna i występuje największe natężenie ruchu.
 • Korzystając z unijnego wsparcia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, wspólnie z Warszawą, połączymy ścieżkami rowerowymi Józefów z Falenicą.

Stowarzyszenie "Dla Miasta"
info

dla miasta - komitet wyborczy