Dla miasta - Stowarzyszenie


Jesteś na: Strona główna / O nas / Radni w VII kadecji / Paweł Zaczek - okręg nr 4

Paweł Zaczek - okręg nr 4

Paweł Zaczek

Paweł Zaczek

okręg 4

Bacznie obserwuję życie naszego miasta i uważam, że Józefowa nie stać na roztrwonienie zgromadzonego dotychczas kapitału jakim są duże inwestycje i sprawność w wykorzystywaniu szansy na przyśpieszony rozwój jaką dają fundusze europejskie. Ten kapitał Józefowa to także ludzie skupieni wokół komitetu wyborczego burmistrza Stanisława Kruszewskiego – oddani sprawie pomyślności Miasta świetni fachowcy, osiągający sukcesy zawodowe i osobiste. Dołączam do tego grona.

Kandyduję do Rady, ponieważ uznałem, że dzięki
swojemu doświadczeniu i znajomości problemów, z jakimi boryka się Józefów będę miał możliwość realnego wspierania miasta w jego dalszym dynamicznym rozwoju. Przed kilkunastu laty postawiono w Józefowie na ekologię, konsekwentną budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej i likwidację przydomowych, często nieszczelnych zbiorników na nieczystości płynne zatruwających środowisko. Takie pojmowanie ekologii jest zbieżne z moim wyobrażeniem o trosce o czystość otaczającego nas środowiska. Dlatego uważam, że Komitet Wyborczy Dla Miasta gwarantuje dalszą realizację polityki ekologicznej, czego wyrazem jest budowa bardzo nowoczesnej oczyszczalni miejskich ścieków. Inwestycja ta, dzięki zastosowanym, unikalnym rozwiązaniom, zapewni neutralność wprowadzanej do środowiska wody, w odróżnieniu od oczyszczalni położonych w górnym biegu Świdra, nie wspominając już o otwockiej OPWiK. Jednocześnie Józefów zaoszczędzi w skali roku kilka milionów złotych.

Mam 34 lata. Jestem mieszkańcem Józefowa od ponad 30 lat, wykonuję zawód radcy prawnego. Studia prawnicze ukończyłem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na tej samej uczelni ukończyłem również podyplomowe studia w zakresie gospodarki nieruchomościami. Przez trzy lata pracowałem jako prawnik w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów m. st. Warszawy. W tym czasie jako wolontariusz Fundacji Academia Iuris udzielałem bezpłatnych porad prawnych przy Parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła na warszawskim Grochowie. W latach 2010-2012 odbyłem aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 4 lat prowadzę w Józefowie własną firmę doradczą, zaś obecnie wspólnie z żoną rozwijam kancelarię prawną. W wolnych chwilach lubię na rowerze przemierzać okolice naszego miasta wyposażony w aparat fotograficzny.

W samorządzie chciałbym zająć się w pierwszej kolejności rozwiązaniem problemu braku miejsc
w Józefowskich podstawówkach. Realizacją tego celu będzie odzyskanie od WSGE budynku szkolnego przy
ul. Sienkiewicza oraz remont tego obiektu tak, aby jak najszybciej mogły się do niego wprowadzić dzieci,
a w drugiej kolejności rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Michalinie. Miasto powinno także rozważyć potrzebę utworzenia żłobka.

Kluczowe jest dalsze rozwijanie miejskiej infrastruktury tj. w miarę możliwości utwardzanie dróg, w tym
w szczególności budowa od podstaw ulicy Wawerskiej. Ważne jest jednak także rozwijanie infrastruktury służącej wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców. O zapotrzebowaniu na takie obiekty świadczy chociażby sukces wybudowanego przy ul. Wawerskiej skate parku czy otwartej siłowni z placem zabaw na ul. Malinowskiego. Powodzeniem cieszą się także punkty do ćwiczeń na powietrzu jak ten utworzony ostatnio u zbiegu ulic Błękitnej i Zielonej. Nie można też zapomnieć o kontynuowaniu dotychczasowego wysiłku dla doprowadzenia kanalizacji
i zaopatrzenia w wodę do mniej zurbanizowanych rejonów naszego miasta.
Istotnym problemem, z którym boryka się Józefów jest dalsze zaśmiecanie lasów i to pomimo obowiązywania tzw. „ustawy śmieciowej”. Konieczna jest zatem szeroko zakrojona akcja informacyjna w mieście na ten temat włącznie z wdrożeniem straży miejskiej w częstsze kontrolowanie miejsc dotkniętych takimi przypadkami.

Liczę na Państwa życzliwość i proszę o poparcie mojej kandydatury.
Paweł Zaczek

Okręg wyborczy 4Stowarzyszenie "Dla Miasta"
info

dla miasta - komitet wyborczy