Dla miasta - Stowarzyszenie


Jesteś na: Strona główna / O nas / Radni w VII kadecji / Cezary Łukaszewski - Okręg 13

Cezary Łukaszewski - Okręg 13

Cezary Łukaszewski

Cezary Łukaszewski

Okręg 13


Od 35 lat wspólnie z żoną Elą, dziećmi, a od niedawna
z 3-letnią wnuczką, tworzymy najważniejszą i najpiękniejszą wartość w życiu czyli rodzinę. Od 20 lat jestem dyrektorem Ośrodka Socjoterapii „Jędruś”. Od 16 lat jestem radnym Miasta Józefowa.

Moje atrybuty: doświadczenie, kompetencja
i skuteczność w działaniu.
Moja dewiza: uczciwość, lojalność,
życzliwość każdego dnia.


Kończę właśnie czwartą kadencję w Radzie Miasta. Mam przekonanie, że to co robię, robię dobrze - zrealizowałem większość obietnic wyborczych. Żywię również nadzieję, że dostrzegają Państwo działania władz naszego miasta, prowadzące do dynamicznego roz-woju Józefowa, i to że z roku na rok staje się on coraz bardziej przyjazny swoim mieszkańcom.
A ponieważ widzę jeszcze wiele do zrobienia, postanowiłem raz poprosić Państwa o poparcie mojej kandydatury w najbliższych wyborach.

Z dokonań ostatniej kadencji, które były również moim udziałem, wspomnę o kilku najważniejszych:
 • Niemal wszyscy mieszkańcy Józefowa korzystają z sieci wodno-kanalizacyjnej.
 • Dzięki miejskim dopłatom sprawnie podróżujemy transportem kolejowym, zostawiając samochody na parkingach przy peronach.
 • Centrum miasta zdobi piękny skwer im. Jana Pawła II.
 • Mamy coraz więcej utwardzonych dróg i chodników.
 • 30 rodzin zamieszkało w nowym budynku przy ul. Rejtana, a istniejące mieszkania ko-munalne są na bieżąco remontowane.
 • Oświata i kultura w Józefowie utrzymują się na najwyższym poziomie w powiecie.
 • Wybudowaliśmy supernowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne nad Świdrem, liczne „siłownie pod chmurką” i place zabaw dla dzieci.
 • Na bieżąco remontowane są wszystkie miejskie budynki, przedszkola i szkoły.
 • Wprowadziliśmy kartę dużej rodziny i pracujemy nad jej poszerzeniem.
 • Znacznie poprawiło się codzienne bezpieczeństwo mieszkańców

Ostatnia kadencja doprowadziła do tego, iż nasz Michalin przestał być „strefą B” Józefowa.
 • Ulice Obywatelska, Kasprowicza, Wilsona i Dobra zyskały nawierzchnię asfaltową.
 • Latem 2015 roku (po ułożeniu wodociągu) ul. Dobra zostanie wyasfaltowana aż do ul.Jałowcowej.
 • Pozostałe drogi w naszym rejonie są dobrze utwardzone.
 • Powstał nowy chodnik na ul. Sadowej, właśnie budowany jest ciąg pieszo-rowerowy na ul. Sikorskiego.
 • Zmodernizowany został plac zabaw przy ul. Asnyka i wzbogacony o siłownię „pod chmurką”, stół do tenisa, ławki, stoliki do gier, alejki, stojaki na rowery i zatoczkę parkingową.
 • Dla poprawienia bezpieczeństwa, na jezdniach wymalowano znaki poziome, ułożono progi spowalniające i ustawiono lustra.
 • Dzięki wzorowo wprowadzonej „ustawie śmieciowej”, skończyło się zadymianie ogniskami naszych okolic i znikają śmieci z lasów i terenów nad rzekami. Pozostał nam niestety trudny problem spalania śmieci w domowych piecach
 • Reprezentując Stowarzyszenie „Dla Miasta” przez ponad rok zaopatrywałem w żywność około 200 ubogich rodzin z terenu naszego miasta, a więc i Michalina. Udało się przekazać potrzebującym 24 tony żywności za kwotę ponad 83 tys. zł.
 • Kierując się głosem moich Wyborców, nie dopuściłem do budowy masztu telefonii komórkowej Orange na terenie MOS „Jędruś”.

A oto moje zobowiązania
 • Nastąpi dalsze utwardzanie ulic w Michalinie, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac w tym zakresie.
 • Rozbudowane zostaną budynki szkolne tak, aby sprostać wzrostowi liczby dzieci
 • Przy rozbudowanych szkołach podstawowych powstaną sale gimnastyczne
 • W przyszłym roku, zgodnie z planami, utwardzona zostanie ul. Otwocka.
 • Dzięki ułożonemu w ostatnim czasie w całym mieście światłowodowi, od wiosny ruszy program monitorowania najważniejszych punktów Michalina.
 • Dokończona zostanie wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe - jaśniejsze i oszczędniejsze.
 • Zwiększą się dotacje dla świetlic środowiskowych działających przy Parafiach.
 • Kontynuowana będzie pomoc potrzebującym rodzinom z Michalina.
Zobowiązuję się, że będę brał pod uwagę każdy głos i sygnał społeczny, aby reprezentować Państwa interesy we władzach Miasta w zdecydowany sposób. Będę również dbał o jakość, skuteczność i transparentność władzy.

Z roku na rok lista obietnic wyborczych staje się coraz krótsza. To naturalna kolej rzeczy w dynamicznie rozwijającym się, sprawnie i skutecznie zarządzanym mieście. Czyż więc nie jest warto jeszcze raz zaufać osobie znanej, sprawdzonej i doświadczonej w pracy samorządowej?

Głosuj więc na Cezarego Łukaszewskiego Ale przede wszystkim idź na wybory i decyduj o swojej „Małej Ojczyźnie”.

Cezary Łukaszewski


Okręg wyborczy 13


Stowarzyszenie "Dla Miasta"
info

dla miasta - komitet wyborczy