Dla miasta - Stowarzyszenie


Jesteś na: Strona główna / Burmistrz
Stanisław Kruszewski

 Dlaczego kandyduję?

 

Za osiągnięcia minionej kadencji otrzymaliśmy wiele prestiżowych wyróżnień, w tym tytuł najlepszego włodarza miasta w Polsce w kategorii do 100 tys. mieszkańców w rankingu Perły Samorządu „Dziennika Gazeta Prawna”.  To wynik naszej współpracy i wspólnych starań: mieszkańców, radnych i pracowników urzędu.

Jednak to nie koniec budowania nowoczesnego, wygodnego i bezpiecznego miasta, miasta na miarę XXI wieku. Mam przekonanie, że nigdy nie zawiodłem osób, które oddały na mnie swój głos. Dlatego podjąłem decyzję, że jeszcze raz w swojej karierze poproszę Państwa o poparcie.

Naszym najważniejszym celem w nadchodzącej kadencji jest poprawa warunków edukacji w szkołach podstawowych. Należy je rozbudować o nowe sale lekcyjne i hale sportowe. Prace koncepcyjno-projektowe już trwają.

Kontynuując projekt rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej zbudujemy jeszcze ok. 30 km sieci. Uruchomimy w naszym mieście innowacyjną i ekologiczną oczyszczalnię ścieków, dzięki której uniezależnimy się od stawek dyktowanych przez sąsiednią gminę. Zapłacimy mniej za odbiór nieczystości. Dzięki temu każda rodzina w Józefowie zaoszczędzi kilkaset złotych rocznie.

Kolejnym priorytetem jest utwardzenie asfaltem miejskich dróg gruntowych.

Realizacja tych i wielu innych ambitnych zamierzeń wymaga ludzi kompetentnych, uczciwych i zaangażowanych w rozwój Józefowa. Dowiodłem wraz z moim zespołem, że potrafimy najlepiej w Polsce pozyskiwać europejskie fundusze. Do realizacji wyznaczonych celów potrzebni są doświadczeni, mądrzy i zaangażowani w pracę radni.
Tacy właśnie są kandydaci Komitetu Wyborczego Dla Miasta.
My nie zmarnujemy Waszego głosu!
Z wyrazami szacunku


Stanisław Kruszewski
Burmistrz Miasta Józefowa

 


Stowarzyszenie "Dla Miasta"
info

dla miasta - komitet wyborczy